הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

קניה בטוחה - 290147

קניה בטוחה
מספר סימן290147Trademark No.
תאריך הגשה06/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שירותי קמעונאות מקוונים; ריכוז מגוון של טובין לטובת אחרים, באופן שמאפשר ללקוחות לראות ולרכוש טובין אלו מאתר אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.Online retail store services; the bringing together, for the benefit of others, a variety of goods anabling customers to view and purchase these goods from an internet website; all included in class 35.
בעליםOwners
קניה טובה באינטרנט בע"מGOOD BUY IN THE INTERNET LTD.
רח' שרגא רפאלי 16, הוד השרון, ישראל16 Shraga Refaeli Street, Ramat Hasharon, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"דDrori-Werzansky-Orland & Co.
רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, ישראל23 Bar Kochva St., Bnei Barak, 5126002, Israel