הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

קליית שפע טבע - 290172

קליית שפע טבעקליית שפע טבע
מספר סימן290172Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
אגוזים מעובדים; אגוזים מוכנים; אגוזים מעובדים; אגוזים קלויים; אגוזים מתובלים; אגוזים קלופים; אגוזי קשיו, מוכנים; אגוזי קשיו מעובדים; חטיפים על בסיס אגוזים; אגוזי קשיו מעובדים; צנוברים מעובדים; אגוזי קשיו קלויים; אגוזים מעורבים קלויים; אגוזי קשיו קלויים; אגוזים מעורבים מתובלים; חטיפים על בסיס אגוזים ופירות יבשים ; חטיפי אגוזים וחטיפים על בסיס זרעים; חטיפים אורגניים מאגוזים ועל בסיס זרעים; תערובות חטיפים המורכבות מפירות יבשים ואגוזים מעובדים; תערובות חטיפים המורכבות מפירות מעובדים, אגוזים או צימוקים מעובדים; תערובות חטיפים המורכבות מאפוני ווסאבי, אגוזים מעובדים ופירות יבשים או צימוקים; הנכללים כולם בסוג 29.Nuts processed, prepared nuts, processed nuts, roasted nuts, seasoned nuts, shelled nuts, cashew nuts, prepared, cashew nuts, processed, nut-based snack bars, processed cashew nuts, processed pine nuts, roasted cashew nuts, roasted mixed nuts, spiced cashew nuts, spiced mixed nutsnut and dried fruit-based snack bars, nut and seed-based snack bars,organic nut and seed-based snack bars, snack mixes consisting of dehydrated fruit and processed nuts,snack mixes consisting of processed fruits, processed nuts or raisins, snack mixes consisting of wasabi peas, processed nuts, dehydrated fruit or raisins; all included in class 29.
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שרותי מכירות קמעוניות או סיטוניות של מזון קלוי, פיצוחים, פירות יבשים ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 35.Retail or wholesale services for dry roasted food, mixed nuts, dry fruits and beverages; all included in class 35.
בעליםOwners
בלו סקיי יבוא בע"מBLUE SKY IMPORT LTD
אילון פנחס 21, חולון, ישראל21 Aylon Pinchas St., Holon, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
פרל עורכי דיןPerel Adv.
ת.ד. 6181, הרצליה, 4616002, ישראלP.O.B. 6181, Hertzelia, 4616002, Israel