הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

קוקיז - 273311

קוקיזCookeez
מספר סימן273311Trademark No.
תאריך הגשה08/03/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
דברי מאפה וממתקים; גלידות;Pastry and confectionery; Ices;
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
שירותים להספקת מזון ומשקה.Services for providing food and drink.
בעליםOwners
3.ג.י.א בע"מ3 G.Y.A LTD
קדושי השואה 20, תל אביב, ישראלקדושי השואה 20, תל אביב, ישראל
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
לימור בן נון, עו"דLimor Ben Noon, ADV.
ה' באייר 8, תל אביב, ישראל8 Hey Beeyar, Tel Aviv, Israel