הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

קופאנד - 290195

קופאנדקופאנד
מספר סימן290195Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
שירותי ניהול קרנות פרטיים בכללם קרנות השקעות בנדל"ן; שירותי ניהול השקעות בנדל"ן; שירותי ניהול נכסים; שירותי מימון וניתוח פיננסי הקשורים לכל הנאמר לעיל; הנכללים כולם בסוג 36.Private trust management services including real estate investment fund; real estate investment management; asset management; financing services and financial analysis in connection with all of the aforementioned; all included in class 36.
בעליםOwners
קופאנד מנג'מנט בע"מCOFUND MANAGEMENT LTD
גרניט 11, פתח תקוה, 4951410, ישראלPetah Tiqwa, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"דHerzog, Fox Neeman & Co, Adv.
וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel