הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

קונספט - 234069

קונספט
מספר סימן234069Trademark No.
תאריך הגשה02/12/2010Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי ; הנכללים כולם בסוג 36Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs ; all included in class 36
סוג: 37 (בינוי ותיקון)Class: 37 (Building and repair)
הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה ; הנכללים כולם בסוג 37Building construction; repair; installation services ; all included in class 37
בעליםOwners
ארזים (ג.י.א.) בע"מArazim (g.y.a.) Ltd.
עומרים 9 פארק תעשיה עומר, עמר, 84965, ישראל9 Omarim St. Industry Park Omer, Omer, 84965, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
ליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, ישראל35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
27/03/2012מינוי מיופה כוחליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
29/05/2013נמחק - הוזנח