הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פתרונות תקשורת מכל הקשת באותה הרשת - 132755

פתרונות תקשורת מכל הקשת באותה הרשתNet in the box
מספר סימן132755Trademark No.
תאריך הגשה02/12/1999Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
הספקת מידע עסקי באמצעות רשת מחשבים עולמית.Providing business information via a worldwide computer net.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים NET, פתרונות תקשורת, הרשת, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words NET, פתרונות תקשורת, הרשת, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
נטקום בע"מNetcom Ltd.
רחוב הסיבים 25, ת.ד. . 7781, פתח תקוה, ישראל25 Hasibim Street, P.O.B. P.O.B. 7781, Petach Tikva, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
דניאל בלנקלדר, עו"דDaniel Blankleder, Adv.
מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, ישראלSonol Building 52 Derech Menahem Begin, Tel Aviv, 67137, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
29/11/2000קובל
31/12/2000קובל01/12/2000
03/04/2001רישום01/04/2001
03/04/2001רישום01/04/2001
02/12/2006אי תשלום חידוש
02/06/2007נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/06/2007