הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פרואגרו בע"מ - 289991

פרואגרו בע"מproagro ltd
מספר סימן289991Trademark No.
תאריך הגשה01/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שיווק, ניהול וייצוג בתחומים: כימיקלים, הגנת הצומח, תברואה, וטרינריה, תרמופלסטיקה, פולימרים, חומרי טעם וחומרי ריח; הנכללים כולם בסוג 35.Marketing, Management, Representation, in fields of: Chemicals, plant protection, Sanitation, Veterinary medicine, Thermoplastics, Polymers, Flavors, and Fragrance; all included in Class 35.
סוג: 40 (טיפול בחומרים)Class: 40 (Treatment of materials)
טיפול בחומרים, לרבות יבוא, יצור, אחסון, לוגיסטיקה, הפצה, הכל בתחומים: כימיקלים, הגנת הצומח, תברואה, וטרינריה, תרמופלסטיקה, פולימרים, חומרי טעם וחומרי ריח; הנכללים כולם בסוג 40.Materials treatment, including import, manufacture, storage, logistics, distribution, in fields of: Chemicals, plant protection, Sanitation, Veterinary medicine, Thermoplastics, Polymers, Flavors, and Fragrance; all included in Class 40.
בעליםOwners
פרואגרו בע"מproagro ltd
רח' הנביאים 63, א.ת. מורשה, רמת השרון, ישראלHaneviim Street 63, Morasha Industrial Area, Ramat Hasharon, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
מ.פורת ושותM.Porath & Co.
דרך מנחם בגין 23 - מגדל לוישנטיין, תל אביב, 66184, ישראלMenachem begin Rd. 23, Tel Aviv - Yafo, 66184, Levinstein Tower, Israel