הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פסטה טריה פסטה נונה - 290113

פסטה טריה פסטה נונה... fresh pasta, pasta f
מספר סימן290113Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
אורז; טפיוקה וסגו; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; נופת; שמרים, רטבים (נותני טעם); הנכללים כולם בסוג 30.rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; treacle; yeast, sauces (condiments); all included in class 30.
בעליםOwners
פסטנונה בע"מPASTANONA LTD.
דלתון, ד.נ מרום גליל 13811, ישראלDalton, D.N Marom Galil 13811, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
א. נוה ושות', עו"דA. Naveh & Co., Advs.
מנחם בגין 11, רמת גן, ישראלRamat Gan, Israel