הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פיצ בורגר - 79310

פיצ בורגר
מספר סימן79310Trademark No.
תאריך הגשה26/03/1991Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
מסעדות.Restaurants.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן (שרות) מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה בורגר אלא בהרכב הסימן.Registration of this (service) trade mark shall give no right to the exclusive use of the word בורגר but in the combination of the mark.
בעליםOwners
מורג ייזום בע"מ
תל-אביב, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
רפאל דינרי ושות', עו"דRephael Dinari & Co., Adv.
רח' דיזינגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל50 Dizengoff Street, Tel Aviv, 64332, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
21/09/1993קובל
09/12/1993נמחק על פי בקשת הבעלים