הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פורת - תבלינים טעם אחד מעל כולם - 75755

פורת - תבלינים טעם אחד מעל כולם
מספר סימן75755Trademark No.
תאריך הגשה21/03/1990Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
תבלינים.Spices.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תבלינים טעם אחד מעל כולם אלא בהרכב הסימן.Registration of this trade mark shall give no right to the exclusive use of the words תבלינים טעם אחד מעל כולם but in the combination of the mark.
בעליםOwners
פורת-גדרה חברה לשיווק ואריזת מזון ב ע"מPORAT-GEDERA HEVRA LESHIVUK B.M
רחוב ויצמן, גדרה, 70700, ישראלVEARIZAT MAZON B.M. Weizman st., GEDERA, 70700, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
14/09/1993קובל
29/04/1994קובל01/04/1994
03/08/1994רישום01/08/1994
21/03/1997אי תשלום חידוש01/04/1997
21/09/1997נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/10/1997