הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פארטי - 88059

פארטיPARTY! CARMEL
מספר סימן88059Trademark No.
תאריך הגשה14/07/1993Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 33 (משקאות כהליים)Class: 33 (Alcoholic beverages)
יין מוגז.Carbonated wine.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מצנן יין מוגז והאותיות פ-א-ר-טי P-A-R-TY אלא בהרכב ובצורה המופיעים בסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words מצנן יין מוגז and the letters P-a-r-ty פ-א-ר-טי but in the combination and form appearing in the mark.
בעליםOwners
אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מSOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON JACOB LTD.
ת.ד. . 2, ראשון לציון, ישראלP.O.B. P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
זליגסון גבריאלי ושות'Seligsohn Gabrieli & Co.
יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
12/02/1995קובל
30/04/1995קובל01/04/1995
03/09/1995רישום01/09/1995
14/07/2000אי תשלום חידוש01/08/2000
23/01/2001חידוש התוקף01/02/2001
29/07/2014אי תשלום חידוש31/07/2014
28/01/2015נמחק מסיבת אי תשלום חידוש29/01/2015