הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פארטי - 79850

פארטיPARTY
מספר סימן79850Trademark No.
תאריך הגשה30/05/1991Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 2 (צבעים)Class: 2 (Paints)
בעליםOwners
חברת פארטי (נוי) בע"מ
גבעתיים, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
דוד כוכבי, עו"דDAVID COCHAVI, ADV.
שדרות דוד המלך 1, תל אביב, 64983, ישראל64983, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
10/04/1994נמחק - הוזנח