הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פארטי - פון - 86123

פארטי - פון
מספר סימן86123Trademark No.
תאריך הגשה20/01/1993Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 38 (תקשורת)Class: 38 (Telecommunications)
בעליםOwners
אלי צ'רבינסקיELI TCHERBINSKI
רמת גן, ישראלRamat Gan, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
גרנות ושות', עו"דGranot & Co., Advs.
מנחם בגין 125, מגדל היובל (קומה 28), ת.ד. 7398, תל אביב, 67012, ישראל125 Menachem Begin st, Hayovel Tower (28th floor), P.O.B. 7398, Tel Aviv, 67012, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
21/12/1995נמחק - הוזנח