הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פארטי ליין - 86510

פארטי ליין
מספר סימן86510Trademark No.
תאריך הגשה25/02/1993Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 38 (תקשורת)Class: 38 (Telecommunications)
שירותי מידע קוליים.
בעליםOwners
פארטי ליין ישראל תקשורת קולית בע"מPARTY LINE ISRAEL AUDIO COMMUNICATI ON LTD.
ת.ד. . 6746, תל אביב, 61066, ישראלTel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
01/08/1995נמחק - הוזנח