הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פארטי בר - 133669

פארטי ברPARTY BAR
מספר סימן133669Trademark No.
תאריך הגשה30/12/1999Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
הספקת מזון ומשקה; אכסון זמני; טיפול רפואי, טיפול הגייני וטיפולי יופי; שרותים וטרינריים וחקלאיים; שירותים משפטיים; מחקר מדעי ותעשייתי; תכנות מחשבים; שירותים שאין אפשרות לסווגם בסוגים אחרים.
בעליםOwners
יהושוע בגים
תל אביב, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
שצקי, סלומון, דובדבני, אשכנזי, עו"דShatzky, Salomon, Duvdevani, Ashkenazy, Advs.
רחוב אבן גבירול 74, תל אביב, ישראל74 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
05/06/2001נמחק - הוזנח