הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פארטי בר חברת השקאות - 160181

פארטי בר חברת השקאותParty BAR
מספר סימן160181Trademark No.
תאריך הגשה28/10/2002Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
שירותי בר הנכללים בסוג 43.Bar services included in class 43.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חברת השקאות, PARTY ו-BAR, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words PARTY, BAR and חברת השקאות, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
דני רושניקDany Roshenik
רח' הרצוג 20, תל אביב, ישראלTel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
סלומון, דובדבני ושות', עו"דSalomon, Duvdevani & Co., Advs.
רחוב אבן גבירול52, תל אביב, 64364, ישראל52 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, 64364, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
27/10/2003קובל
31/12/2003קובל01/12/2003
14/04/2004רישום01/05/2004
30/10/2012אי תשלום חידוש31/10/2012
28/04/2013נמחק מסיבת אי תשלום חידוש30/04/2013