הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פארטי אנימלס - 251065

פארטי אנימלסParty Animals
מספר סימן251065Trademark No.
תאריך הגשה13/11/2012Application Date
תאריך תום תוקף13/11/2022Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)Class: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)
משחקים וצעצועים.Games and playthings.
בעליםOwners
נטע זילברמןNeta Zilberman
חשמונאים 43א /58, קרית מוצקין, 26337, ישראל43a/58 Chashmonaim St., Kiryat Motzkin, 26337, Israel
אלון זילברמןAlon Zilberman
החשמונאים 43א /58, קרית מוצקין, 26337, ישראל43a / 58 Chashmonaim St., Kiryat Motzkin, 26337, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
נותקין פולניצר עו"דNotkin Polanitzer, Law Offices
ת.ד. 60, כפר יהושע, 36582, ישראלP.O.B. 60, Kfar Yehoshua, 36582, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
20/02/2014קובל27/02/2014
02/06/2014רישום30/06/2014