הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

עם ליקופן מן הצומח - 135439

עם ליקופן מן הצומח
מספר סימן135439Trademark No.
תאריך הגשה05/03/2000Application Date
תאריך תום תוקף05/03/2021Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
מוצרי עגבניות משומרים, ובכלל זה מוצרים המבוססים על חומר גלם שהוא עגבניות טריות ומשומרות; שימורי פירות וירקות אחרים; כולם נכללים בסוג 29.Canned tomato products, including products based on raw material which is fresh and conserved tomatoes; fruit and vegetable conserves; all included in class 29.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ליקופן והצומח ובדמות העגבניה, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words ליקופןand הצומח and the image of a tomato,but in the combination of the mark.
בעליםOwners
מילוז (1989) בע"מMILOS (1989) LTD.
ד.נ. גליל מערבי, 22821, ישראלMobile fost western Galil, 22821, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
ליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, ישראל35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
20/11/2000קובל
28/02/2001קובל01/02/2001
05/06/2001רישום01/07/2001
18/04/2007חידוש התוקף01/05/2007
17/01/2011מינוי מיופה כוחליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
17/01/2011ביטול מיופה כוחשביט, בר-און, גלאון צין נוב יגור ושות', עו"דShavit, Bar-On, Galon Zin Nov Yagur & Co., Adv.