הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

סקס פארטי - 251263

סקס פארטיSEX - PARTY
מספר סימן251263Trademark No.
תאריך הגשה21/11/2012Application Date
תאריך תום תוקף21/11/2022Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 45 (שרותים אישיים וחברתיים)Class: 45 (Personal and social services)
הכרויות, שידוכים ורשת חברתית; הנכללים כולם בסוג 45.Dating and matchmaking services and social network; included in class 45.
בעליםOwners
השרון אינטרנט בע"מHasharon Internet LTD
הרצל 28, הוד השרון, ישראלHertzl 28, Hod-Hashron, Israel
חברה פרטית
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
02/10/2014קובל30/10/2014
03/02/2015רישום26/02/2015