הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ניווטבע - 135985

ניווטבע
מספר סימן135985Trademark No.
תאריך הגשה19/03/2000Application Date
תאריך תום תוקף19/03/2021Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
הפקת ארועים והדרכת ניווט, שדאות וטבע, משחקים וימי כייף; הכל נכלל בסוג 41.Producting events, maps, games and fun days, teaching and instructing orienteering, navigation, fieldmanship and nature; all included in class 41.
בעליםOwners
בועז מורגBoaz Morag
ת.ד. . 8105, כפר ויתקין, ישראלP.O.B. P.O.B. 8105, Kfar Vitkin, Israel
חן נירןChen Nirran
רחוב אמיל זולה 2, ראשון לציון, ישראל2 Emil Zola St., Rishon Letzion, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
20/11/2000קובל
31/01/2001קובל01/01/2001
31/01/2001קובל01/01/2001
04/05/2001רישום01/06/2001
19/03/2007אי תשלום חידוש01/04/2007
18/04/2007חידוש התוקף01/05/2007