הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

מרזים לחיים - 290126

מרזים לחיים
מספר סימן290126Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
מזון דיאטטי מותאם למטרות רפואיות; תוספי מזון דיאטטיים; תוספי מזון לבני אדם; תוספי מזון לבני אדם ובעלי חיים; מוצרי מזון רפואיים לשימוש כתוספי מזון; תוספי תזונה; ויטמינים; תוספי ויטמינים; כדורים להרזיה; כמוסות הרזיה; הכל כלול תחת סוג 5.dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic food supplements; dietary supplements for humans; dietary supplements for humans and animals; anti-oxidants for use as dietary supplements; dietary supplements; vitamins; vitamin supplements; slimming pills; slimming capsules; all included in class 5.
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
ארגון וניהול של סדנאות, הרצאות, סמינרים וכנסים בנושאי דיאטה, תזונה ובריאות; הנכללים כולם תחת סוג 41.Arranging and conducting of workshops, lectures, seminars and conferences relating to diet, nutrition and health; all included in class 41.
סוג: 44 (שרותים רפואיים)Class: 44 (Medical services)
מתן מידע, לרבות דרך האינטרנט, בנושאי דיאטה, בריאות ותזונה; עצות לגבי דיאטה; תכנון דיאטה להפחתת משקל ופיקוח עליה; מתן מידע אודות תוספים דיאטטיים ותזונה תוספי דיאטה ותזונה; שירותי ייעוץ הקשורים לאיבוד משקל; שירותי ייעוץ הקשורים לבקרת משקל; ייעוץ בענייני תזונה ודיאטה; הכל כלול תחת סוג 44.Providing information including via the Internet in the field of diet, nutrition and health; dietary advice; weight reduction diet planning and supervision; providing information about dietary supplements and nutrition; advisory services relating to weight loss; advisory services relating to weight control; nutritional and dietetic consultancy; all included in class 44.
בעליםOwners
גלית גולדפרבGalit Goldfarb
הרצל רוזנבלום 4, תל אביב, ישראל4 Herzel Rosenblum St, Tel AVIV, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
עוז חיים, עו"דOz Haim, Adv.
רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 52522, ישראל7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat Gan, 52522, Israel