הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

מצמוצים - 158082

מצמוצים
מספר סימן158082Trademark No.
תאריך הגשה04/07/2002Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 38 (תקשורת)Class: 38 (Telecommunications)
שירותי שידור טלוויזיה, הנכללים בסוג 38.Television broadcasting services, included in class 38.
בעליםOwners
האולפנים המאוחדים בע"מUnited Syndicates Ltd.
רחוב הקסם 1, הרצליה, ישראל1 hakesem Street, Herzaliya, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
דניאל בלנקלדר, עו"דDaniel Blankleder, Adv.
מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, ישראלSonol Building 52 Derech Menahem Begin, Tel Aviv, 67137, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
02/10/2003קובל
08/06/2004נמחק - הוזנח