הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

מוט זה"ב - 290159

מוט זה"במוט זה"ב
מספר סימן290159Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 8 (כלי עבודה ידניים)Class: 8 (Hand tools)
כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם, נשק צד; תערים; הנכללים כולם בסוג 8.Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors; all included in class 8.
בעליםOwners
רלי טכנולוג'י (ישראל) בע"מRELLI TECHNOLOGY (ISRAEL) LTD
עמישב 22, תל אביב-יפו, 67942, ישראל22 Amishav, Tel Aviv - Yafo, 67942, Israel
חברה פרטית