הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

לידור כימקלים בע"מ - 289988

לידור כימקלים בע"מlidorr chemicals ltd
מספר סימן289988Trademark No.
תאריך הגשה01/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שיווק, ניהול וייצוג בתחומים: כימיקלים, הגנת הצומח, תברואה, וטרינריה, תרמופלסטיקה, פולימרים, חומרי טעם וחומרי ריח; הנכללים כולם בסוג 35.Marketing, Management, Representation, in fields of: Chemicals, plant protection, Sanitation, Veterinary medicine, Thermoplastics, Polymers, Flavors, and Fragrance; all included in Class 35.
סוג: 40 (טיפול בחומרים)Class: 40 (Treatment of materials)
טיפול בחומרים, לרבות יבוא, יצור, אחסון, לוגיסטיקה, הפצה, הכל בתחומים: כימיקלים, הגנת הצומח, תברואה, וטרינריה, תרמופלסטיקה, פולימרים, חומרי טעם וחומרי ריח; הנכללים כולם בסוג 40.Materials treatment, including import, manufacture, storage, logistics, distribution, in fields of: Chemicals, plant protection, Sanitation, Veterinary medicine, Thermoplastics, Polymers, Flavors, and Fragrance; all included in Class 40.
בעליםOwners
לידור כימיקלים בע"מLidorr Chemicals Ltd.
רח' הנביאים 63, א.ת. מורשה, רמת השרון, 4710002, ישראלHaneviim Street 63, Morasha Industrial Area, Ramat Hasharon, 4710002, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
מ.פורת ושותM.Porath & Co.
דרך מנחם בגין 23 - מגדל לוישנטיין, תל אביב, 66184, ישראלMenachem begin Rd. 23, Tel Aviv - Yafo, 66184, Levinstein Tower, Israel