הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

לולי - 286424

לולילולי
מספר סימן286424Trademark No.
תאריך הגשה14/07/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 24 (אריגים)Class: 24 (Textiles)
אריגים ותחליפים לאריגה; כיסויי מיטה; כיסויי שולחן; הנכללים כולם בסוג 24.Textiles and substitutes for textiles; bed covers; table covers; all included in class 24.
בעליםOwners
ערוץ הופ! בע"מHOP! CHANNEL LTD.
רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel
חברה פרטית