הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

כיסא בגינה - 290171

כיסא בגינה
מספר סימן290171Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 20 (רהיטים)Class: 20 (Furniture)
רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; עצם, קרן, שנהב, עצם לוויתן או אם הפנינה, לא מעובדים או מעובדים למחצה; צדפות; מירשאום; ענבר צהוב; הנכללים כולם בסוג 20.Furniture, mirrors, picture frames; unworked or semi-worked bone, horn, ivory, whalebone or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow amber; all included in class 20.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
כיסא בגינהkissebagina
בעליםOwners
יוסף קורןjoseph coren
ההגנה 9, ת.ד. 2858, כפר יונה, 40300, ישראלhahagana 9, P.O.B. 2858, Kefar Yona, 40300, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד אודיה ממןODEYA MAMAN ADV
המלאכה 8 א.ת. החדש, ת.ד. 204, נתניה, 4210102, ישראלHAMELACHA 8, P.O.B. 204, Netanya, 4210102, Israel