הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

כאן טלויזיה שמשנה את התמונה - 175720

כאן טלויזיה שמשנה את התמונה
מספר סימן175720Trademark No.
תאריך הגשה21/10/2004Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 38 (תקשורת)Class: 38 (Telecommunications)
שידורי טלויזיה; הנכללים בסוג 38.Television broadcasting; included in class 38.
בעליםOwners
כאן טלויזיה ותקשורת בע"מCANNE TELEVISION AND COMMUNICATION LTD.
תל אביב, ישראלIsrael
המען למסירת הודעותAddress for Service
דניאל בלנקלדר, עו"דDaniel Blankleder, Adv.
מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, ישראלSonol Building 52 Derech Menahem Begin, Tel Aviv, 67137, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
15/05/2006נמחק על פי בקשת הבעלים