הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ילדות - 267069

ילדות
מספר סימן267069Trademark No.
תאריך הגשה27/07/2014Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות.Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.
בעליםOwners
ערוץ הופ! בע"מHOP! CHANNEL LTD.
רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel
חברה פרטית