הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

יאצק - 69484

יאצקYATZEK
מספר סימן69484Trademark No.
תאריך הגשה03/06/1988Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שירותי פרסומת.Advertising services.
בעליםOwners
שלמה בר-אבאSHLOMO BAR-ABA
פיירברג 9, תל אביב, ישראלTel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
גילוני, מאי ושות', עו"דGilony, May & Co., Adv.
רח' הוברמן 24, תל אביב, 64075, ישראל24 Huberman St., Tel Aviv, 64075, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
31/10/1991קובל01/10/1991
20/02/1992רישום
28/05/1995חידוש התוקף01/06/1995
30/06/2009אי תשלום חידוש01/06/2009
29/12/2009נמחק מסיבת אי תשלום חידוש31/12/2009