הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

יאצק - 60631

יאצק
מספר סימן60631Trademark No.
תאריך הגשה18/03/1985Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
בידור וחינוך.Entertainment & education.
בעליםOwners
שלמה בר-אבאSHLOMO BAR-ABA
פיירברג 9, תל אביב, ישראלTel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
גילוני, מאי ושות', עו"דGilony, May & Co., Adv.
רח' הוברמן 24, תל אביב, 64075, ישראל24 Huberman St., Tel Aviv, 64075, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
31/08/1988קובל01/08/1988
02/02/1989רישום
08/03/1992חידוש התוקף
18/03/2006אי תשלום חידוש01/04/2006
18/09/2006נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/10/2006