הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

טל ישר מן השדה - 242075

טל ישר מן השדה
מספר סימן242075Trademark No.
תאריך הגשה08/11/2011Application Date
תאריך תום תוקף08/11/2021Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
שימורי פירות וירקות, פירות וירקות מיובשים ו/או מיובשים ו/או משומרים ו/או מבושלים ו/או קפואים; הנכללים כולם בסוג 29.Preserved fruits and vegetables, preserved and/or frozen and/or cooked and/or dried fruit and vegetables; all included in class 29.
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
רטבים, קטשופ; הנכללים כולם בסוג 30.Sauces, ketchup; all included in class 30.
סוג: 31 (פירות וירקות טריים)Class: 31 (Fresh fruits and vegetables)
פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.Fresh fruits and vegetables; all included in class 31.
סוג: 32 (משקאות לא כהליים)Class: 32 (Non-alcoholic beverages)
משקאות, נקטרים, מיצים, עסיסים, רכזים, סירופים, תרכיזים, בסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות מפירות וירקות; הנכללים כולם בסוג 32.Drinks, juices, nectar, concentrate, basis, syrup and other product to make drinks from fruit and vegetables; all included in class 32.
בעליםOwners
מילוז (1989) בע"מMILOS (1989) LTD.
ד.נ. גליל מערבי, 22821, ישראלMobile fost western Galil, 22821, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
ליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, ישראל35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
24/01/2013שינוי פרטי כתובת לקוח מד.נ. גליל מערבי 22821 ישראל
29/05/2013נמחק - הוזנח
09/04/2014קובל30/04/2014
07/08/2014רישום31/08/2014