הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

טל וטרי - 73670

טל וטרי
מספר סימן73670Trademark No.
תאריך הגשה13/09/1989Application Date
תאריך תום תוקף13/09/2024Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
ירקות ופירות משומרים, מבושלים וקפואים.Preserved, cooked and frozen fruits and vegetables.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה "טרי" אלא בהרכב הסימן.Registration of this trade mark shall give no right to the exclusive use of the word טרי but in the combination of the mark.
בעליםOwners
מילוז (1989) בע"מMILOS (1989) LTD.
ד.נ. גליל מערבי, 22821, ישראלMobile fost western Galil, 22821, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
ליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, ישראל35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
31/03/1993קובל01/03/1993
15/07/1993רישום01/08/1993
07/03/1996העברת בעלות ממילוז מוצרי פרי הדר ופירות בע"מMILOS CITRUS, FRUIT & VEGETABLE PRO DUCTS LTD.01/04/1996
29/07/1996חידוש התוקף01/09/1996
06/09/2010חידוש התוקף03/10/2010
17/01/2011מינוי מיופה כוחליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
17/01/2011ביטול מיופה כוחשביט, בר-און, גלאון צין נוב יגור ושות', עו"דShavit, Bar-On, Galon Zin Nov Yagur & Co., Adv.