הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

טיח צמנטיקל - 276419

טיח צמנטיקלBG
מספר סימן276419Trademark No.
תאריך הגשה15/07/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 19 (חמרי בנייה לא מתכתיים)Class: 19 (Non-metallic building materials)
חומרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים אל מתכתיים לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם מתכתיים, מצבות שאינן ממתכת ; הנכללים כולם בסוג 19Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal ; all included in class 19
בעליםOwners
בי. ג'י. טכנולוגיות (ישראל) בע"מB.G TECHNOLOGIES (ISRAEL) LTD
בית גוברין, לכיש, 79370, ד.נ. לכיש דרום, ישראל
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"דEran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.
מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, ישראל360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Tel Aviv, 6706054, Israel