הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

טוב טעם - 128806

טוב טעםToov Taam
מספר סימן128806Trademark No.
תאריך הגשה29/06/1999Application Date
תאריך תום תוקף29/06/2020Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
מוצרי עגבניות הנכללים בסוג 29.Tomatto products included in class 29.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים טוב טעם אלא בצורה המופיעה בסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words טוב טעם but in the form appearing in the mark.
בעליםOwners
מילוז (1989) בע"מMILOS (1989) LTD.
ד.נ. גליל מערבי, 22821, ישראלMobile fost western Galil, 22821, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
ליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, ישראל35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
07/06/2000קובל
31/07/2000קובל01/07/2000
07/11/2000רישום01/12/2000
29/06/2006אי תשלום חידוש01/07/2006
07/09/2006חידוש התוקף01/10/2006
17/01/2011מינוי מיופה כוחליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
17/01/2011ביטול מיופה כוחשביט, בר-און, גלאון צין נוב יגור ושות', עו"דShavit, Bar-On, Galon Zin Nov Yagur & Co., Adv.