הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

טבק עבודי - 289984

טבק עבודיטבק עבודי
מספר סימן289984Trademark No.
תאריך הגשה01/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 34 (צרכי מעשנים)Class: 34 (Smokers' articles)
טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.Tobacco; smokers’ articles; matches; all included in class 34.
בעליםOwners
יעקב עבודיJacob Aboody
בית חורון 6, רמת גן, ישראל6 Beit Horon, Ramat Gan, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
גליה מלוברוצקיGalia Malovrotzky
בני אפרים 219א, תל-אביב, תל אביב-יפו, 6998442, ישראל219A Bney Efrayim, Tel Aviv - Yafo, 6998442, Israel