הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

טבעפלקס - 183205

טבעפלקס
מספר סימן183205Trademark No.
תאריך הגשה21/08/2005Application Date
תאריך תום תוקף21/08/2025Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תחבושת לפצעים; הנכללים כולם בסוג 5.Wound dressing; all included in class 5.
בעליםOwners
טבע מדיקל בע"מTEVA MEDICAL LTD.
רח' בזל 5, פתח תקוה, 4951033, ישראל5 Basel Street, Petach Tikva, 4951033, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
ש. הורוביץ ושות'S. Horowitz & Co.
רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, ישראל31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 6102402, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
10/07/2006קובל
31/10/2006קובל01/10/2006
05/02/2007רישום01/03/2007
13/01/2015שינוי פרטי כתובת לקוח מרחוב האורגים 2 אשדוד ישראל2 Haorgim St. Ashdod Israel29/01/2015
01/06/2015חידוש התוקף30/06/2015
07/06/2015מינוי מיופה כוחש. הורוביץ ושות'S. Horowitz & Co.
07/06/2015ביטול מיופה כוחטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מTeva Pharmaceutical Industries Ltd.