הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

טבעפלקס - 183205

טבעפלקס
מספר סימן183205Trademark No.
תאריך הגשה21/08/2005Application Date
תאריך תום תוקף21/08/2015Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תחבושת לפצעים; הנכללים כולם בסוג 5.Wound dressing; all included in class 5.
בעליםOwners
טבע מדיקל בע"מTEVA MEDICAL LTD.
רחוב האורגים 2, אשדוד, ישראל2 Haorgim St., Ashdod, Israel
מספר זיהוי : 510511207Identification No.: 510511207
המען למסירת הודעותAddress for Service
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מTeva Pharmaceutical Industries Ltd.
מחלקת סימני המסחר, ת.ד. 3190, פתח תקוה, 49131, ישראלTrade Mark Department, P.O.B. 3190, Petach Tikva, 49131, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
10/07/2006קובל
31/10/2006קובל01/10/2006
05/02/2007רישום01/03/2007