הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

חמי געש אוצר טבע במר ... - 243508

חמי געש אוצר טבע במר ...
מספר סימן243508Trademark No.
תאריך הגשה29/12/2011Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות ; הנכללים כולם בסוג 41.Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities ; all included in class 41.
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית ; הנכללים כולם בסוג 43.Services for providing food and drink; temporary accommodation ; all included in class 43.
סוג: 44 (שרותים רפואיים)Class: 44 (Medical services)
שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם או לבעלי חיים; שירותים בקשר לחקלאות, גננות ויערנות ; הנכללים כולם בסוג 44.Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services ; all included in class 44.
בעליםOwners
חמי געש אגודה שיתופית חקלאית בע"מHamei Gaash agricultural cooperative Lt.d
געש, 60951, ישראלGaash, 60951, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
חיים יוגב, עו"דHAIM YOGEV, ADV.
געש, 60951, ישראלKibbutz Gaash, 60951, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
27/08/2013נמחק - הוזנח