הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

חיבור משמיים - 290135

חיבור משמייםחיבור משמיים
מספר סימן290135Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
הענקת אימונים, ייעוץ, הדרכה, גישור, טיפול, הרצאות, סדנאות, פעילות תרבות, בידור וספורט בנושאים הקשורים בזוגיות, פרט ומשפחה באופן אישי או קבוצתי, הנכללים כולם בסוג 41.Providing of coaching, consultation, guidance, mediation, treatment, lectures, workshops, cultural activities, entertainment and sports in subjects related to relationships, couplehood, individual and family, in personal or in groups, all included in class 41
סוג: 45 (שרותים אישיים וחברתיים)Class: 45 (Personal and social services)
שירות מחשב באמצעות האינטרנט המקדם היכרויות ושידוכים של יחידים, הנכללים כולם בסוג 45.Computer Services provided by a website which promotes dating, Introduction, pairing and matchmaking of individuals, all included in class 45.
בעליםOwners
ציון בניטהTZION BENITAH
עת הזמיר 13, מעלה אדמים, ישראלET HAZAMIR 13, Ma'ale Adummim, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד דניאל זולוטוביצקיDaniel Zolotovitzky Adv
רח' המעיין 2, בניין "אטריום"(קומה 2), מודיעין, 7177871, ישראלHamahayan St. 2, Modi'in, 7177871, Israel