הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

זיג זג - 273485

זיג זג
מספר סימן273485Trademark No.
תאריך הגשה29/03/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות.Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.
בעליםOwners
ערוץ הופ! בע"מHOP! CHANNEL LTD.
רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel
חברה פרטית