הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

זום - 65021

זוםZOOM
מספר סימן65021Trademark No.
תאריך הגשה04/12/1986Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 3 (תכשירי ניקוי, קוסמטיקה)Class: 3 (Cleaning preparations, cosmetics)
סבון מבושם, תכשירי קוסמטיקה, בשמים.Perfumed soap, cosmetics, perfumes.
בעליםOwners
מונדו 1952 בע"מ
רמת גן, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהודה שטרן, עו"דYehuda Stern, Adv.
רחוב דיזנגוף 3, תל אביב, 64281, ישראל3 Dizengoff Street, Tel Aviv, 64281, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
01/07/1990קובל
31/08/1990קובל01/08/1990
08/01/1991רישום
04/12/1993אי תשלום חידוש01/01/1994
02/07/1994נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/08/1994