הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

הקונכיה אצל רוברט בע ... - 66513

הקונכיה אצל רוברט בע ...... LA COQUILLE CHEZ ROB
מספר סימן66513Trademark No.
תאריך הגשה05/06/1987Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותי מסעדה.Restaurant services.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במלים אצל, בע"מ ו- CHEZ ובדמויות של דגים, בקבוק וכוס אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words בע"מ ,אצל and CHEZ and the representation of fish, a bottle and a glass but in the combination of the mark.
בעליםOwners
ראובן רוברט סונגוReuven Robert Sonego
אילת, ישראלEilat, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
ברנר ושות', עו"דBrener & Co., Advs.
רחוב החשמונאים 88, תל אביב, 67133, ישראל88 Hahashmonaim Street, Tel Aviv, 67133, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
01/03/1991קובל
30/04/1991קובל01/04/1991
30/04/1991קובל01/04/1991
01/08/1991רישום
05/06/1994אי תשלום חידוש01/07/1994
05/12/1994נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/01/1995
16/06/1995החזרה לתוקף01/07/1995
27/07/2000העברת בעלות מאצל רוברט בע"מ01/10/2000
05/06/2008אי תשלום חידוש01/07/2008
13/01/2009נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/01/2009