הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

המרכז לנגישות - 286801

המרכז לנגישותהמרכז לנגישות
מספר סימן286801Trademark No.
תאריך הגשה26/07/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
אספקת שירות, ידע ופתרונות בכל תחומי הנגישות הכוללים הנגשה פיזית, הנגשת השירות, הנגשה קוגניטיבית ושילוב אנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה. כמו כן, העמדה לרשות ארגונים ומעסיקים, מומחים, יועצי נגישות וכלי עזר לליווי תהליך הנגשת סביבת העבודה באופן יעיל וחסכוני בכדי לעמוד בסטנדרטים ובקריטריונים הנדרשים על פי חוק.Delivery of services, knowledge and solutions in all areas of accessibility, including physical accessibility, accessibility of the service, cognitive accessibility and integration of disabled people in the workplace. Additionally, providing experts, accessibility consultants and assisting tools to organizations and employers for the accompanying of the process of making the workspace accessible in a cost-effective manner, in order to meet the standards and criteria required by law.
סוג: 37 (בינוי ותיקון)Class: 37 (Building and repair)
יישום, הטמעה וליווי תהליך ההנגשה ובתוך כך הנגשת מבנה, תשתית וסביבה (מתו"ס) הכוללת התאמה פיזית של מקומות העבודה.Implementation, integration and accompanying of the accessibility process, while making the building, infrastructure and environment accessible, including the physical adaptation of workplaces.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
כאשר הנוסח העברי של סוגי הסחורות/ השירותים אינו ברור או מדויק, הנוסח האנגלי ישמש לצרכי פרשנות.When the Hebrew version of the list of goods/ services is not clear or incorrect, the English version shall be used for interpretation.
בעליםOwners
מרמנת אירגון וניהול פרויקטים בע"מMarmanet organization and projects management LTD.
המלאכה 3, תל אביב, 6721503, ישראל3 Hamelacha, Tel Aviv - Yafo, 6721503, Israel
חברה פרטית
המרכז הישראלי לתעסוקה נתמכת בקהילה בע"מThe Israeli center of supported employment in the community LTD.
התע"ש 23, כפר סבא, 4442525, ישראל23 Hata'as, Kefar Sava, 4442525, Israel
חברה פרטית
יוסי שניידוברYosef Schneidover
הנשיא טרומן 26, גני תקוה, ישראל26 Hanassi Truman, Ganne Tiqwa, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"דMeitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,
דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 5250608, Israel