הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

הופ! שירים - 271914

הופ! שיריםGO
מספר סימן271914Trademark No.
תאריך הגשה25/01/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות.Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.
בעליםOwners
ערוץ הופ! בע"מHOP! CHANNEL LTD.
רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראלרחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל
חברה פרטית