הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ד - 17175

דDORINA D
מספר סימן17175Trademark No.
תאריך הגשה08/10/1958Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
צרכי הלבשה למעט צרכי הנעלה.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רשום סימן מסחר זה לא יקנה זכות ייחודית לשמוש באות D.
בעליםOwners
מונדו 1952 בע"מ
רמת גן, ישראל
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
01/06/1959קובל01/06/1959
04/11/1959רישום01/11/1959
08/10/1993אי תשלום חידוש01/11/1993
08/04/1994נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/05/1994