הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

דורינא ד - 17174

דורינא דD
מספר סימן17174Trademark No.
תאריך הגשה08/10/1958Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
צרכי הלבשה למעט צרכי הנעלה.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רשום סימן מסחר זה לא יקנה זכות ייחודית לשימוש באותיות D ו-ד.
בעליםOwners
מונדו 1952 בע"מ
רמת גן, ישראל
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
01/07/1959קובל01/07/1959
09/11/1959רישום01/11/1959
24/09/1965חידוש התוקף01/10/1965
12/10/1979חידוש התוקף01/05/1980
08/10/1993אי תשלום חידוש01/11/1993
08/04/1994נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/05/1994