הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

דון פדרו - 141360

דון פדרוDON PEDRO
מספר סימן141360Trademark No.
תאריך הגשה27/08/2000Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
הספקת מזון ומשקאות, פיצריה; הנכללים כולם בסוג 42.Providing of food and drink, pizza; all included in class 42.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים פיצה ו- PIZZA ובדמות הפיצה, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words פיצה and PIZZA, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
פיצריה דון פדרו נתניה בע"מDon Pedro Pizza
רחוב הרצל 5, נתניה, ישראל5 Hertzel St., Natanya, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהודה חימי, עו"דYehuda Himi, Adv.
ככר העצמאות 4, נתניה, 42271, ישראל4 Kikar Haatzmaut, Netanya, 42271, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
02/08/2001קובל
30/09/2001קובל01/09/2001
02/01/2002רישום01/02/2002
27/08/2007אי תשלום חידוש01/09/2007
27/02/2008נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/03/2008