הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

אמריקה 1 - 65477

אמריקה 1AMERICA 1
מספר סימן65477Trademark No.
תאריך הגשה03/02/1987Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
בעליםOwners
מ.ג. רם הפקות והשקעות בע"מM.G. RAM PRODUCTION & INVESTMENT LT D.
ירושלים, ישראלIsrael
המען למסירת הודעותAddress for Service
גל, פולמן, בורלא, עו"דGAL, FOLMAN, BURLA, ADV.
בן יהודה 13, ירושלים, ישראלIsrael
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
30/11/1990נמחק - הוזנח