הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

אלגן הנדסה - 290122

אלגן הנדסהElgan Engineering
מספר סימן290122Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
הנדסה אזרחית, בדק ביתCivil engineering, Inspection
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים ירוק שחוק לבן הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: green, white, black
בעליםOwners
אלכסיי גנישבAlexey Genishev
עולש מצוי 8, נתניה, ישראלOlesh matsoi 8, Netanya, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
פיריאן יעקב - ג'ק, עו"דPirian Yaaqov - Jack, Adv.
בית אלון, סמינלנסקי 10, נתניה, 42432, ישראלBeit Ahlan 10 Smilansky Streer, Netanya, 42432, Israel