הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

איכות ויופי לאורך זמ ... - 171150

איכות ויופי לאורך זמ ...MANHATTAN
מספר סימן171150Trademark No.
תאריך הגשה18/03/2004Application Date
תאריך תום תוקף18/03/2024Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 24 (אריגים)Class: 24 (Textiles)
כלי מיטה, מגבות, שמיכות, מפות, כיסוי ספות; הנכללים כולם בסוג 24.Bedsheets, towels, blankets, tablecloths, sofa covers; all included in class 24.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים איכות ויופי לאורך זמן, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the phrase איכות ויופי לאורך זמן, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
מנהטן - אריגי עמר בע"מManhattan Arige Amar Ltd.
מזרחי 8, תל אביב, ישראלMizrachi 8 St., Tel-Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
28/11/2004קובל
31/01/2005קובל01/01/2005
08/05/2005רישום01/06/2005
26/02/2014חידוש התוקף27/02/2014