הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

אותנטי כל הדברים הטו ... - 272735

אותנטי כל הדברים הטו ...
מספר סימן272735Trademark No.
תאריך הגשה24/02/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
רשת לשיווק, ייבוא ומכירה של מוצרי מזון ושתיה.Chain for marketing and sale of food and drinking products.
בעליםOwners
א.ש. אותנטי באר שבע (2014) בע"מA.S. Authentic Beer Sheeva (2014) Ltd.
מצצע יואב 49, באר שבע, ישראל49 Mivza Yoav St., Beer Sheeva, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב לאור, עו"דYaakov Laor, Adv.
דרך השרון 6, ת.ד. 424, בית יצחק, 42920, ישראלHaSharon Road 6, P.O.B. 424, Beit Itzhak, 42920, Beit Itzhak, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
30/07/2015נמחק - הוזנח